Få en mentor

Er en mentor noget for dig?

Som mentor hjælper vi unge med forskellige baggrunde og udfordringer. Vi hjælper også rigtig gerne dig med at nå dine mål. Det kan være at starte i uddannelse, fastholde uddannelse eller at komme i arbejde.

Vi kan hjælpe dig, så::


Du kan få struktur og oveblik i en hverdag, der er presset og kaotisk

Du kan blive del af et fællesskab og mere social, og ikke føle dig ensom og udenfor

Du kan få vendt nederlag og skuffelser til succes og sejre


Vi giver dig den sparring og støtte, du lige præcis har brug for og efterspørger. Det kan være lige fra omsorg og opmærksomhed til social træning og motivation.

Du er selv med til at vælge din mentor, for det er vigtigt at I fra starten har en god en kemi.

Som hovedregel mødes du med din mentor én gang om ugen. I lærer hinanden godt at kende, og efter kort tid opnår du fortrolighed med din mentor. Din mentor har tavshedspligt, så ingen andre hører, hvad I taler om. Din mentor er der for dig lige så lang tid, du har brug for det og hjælper lige netop dig, fordi han/hun har lyst til det.

Vi hører rigtig gerne fra dig og hjælper dig med at finde den mentor, som passer allerbedst til dig.

Den frivillige mentorordning er et åbent tilbud til alle unge, der bor i Lyngby-Taarbæk Kommune, og som er mellem 13-29 år.

Ungenetværket

Mange af de unge mentees har behov for at have kontakt med andre unge i samme situation som dem selv. Derfor har MIL i 2013 oprettet et ungenetværk, hvor de unge mødes fast hver anden onsdag.

De unge har sammen med mentorer været med til at istandsætte Vandværket, og Vandværket danner ramme om de unges møder. Er arrangement kan bestå af spisning og hygge og en film, der kan være oplæg om økonomi, og arrangementer kan også være ture ud af huset som bowling og bueskydning.


Har du som ung lyst til at være en del af Ungenetværket så kontakt Jette Vestergaard på jeve@ltk.dk

Vil du som mentor gerne give en hånd med i Ungenetværket, så skriv en mail til mentor Kirsten Christesen på sekretaer@mentorforening.dk