Om MIL

Baggrunden

Den frivillige sociale forening MIL – Mentorforening i Lyngby - er et åbent tilbud til kommunens unge mellem 13-29 år og giver mulighed for at få støtte til at fastholde uddannelse eller arbejde med udfordringer og det, der kan være svært i livet.


Styrken i den frivillige mentorordning er:


• Det er frivilligt for både mentor og den unge at deltage

• Den frivillige mentor møder den unge af lyst og interesse

• Den unge siger selv god for sin mentor

• Den unge er en aktiv del forløbet

• Der opstår en høj grad af fortrolighed, tillid og nærhed

• Der er ingen tidsbegrænsning på forløbet


Det er Mentorforeningens opgave at matche de unge med mentorerne og sikre sig, at de unge får udbytte af forløbene. Dette sker ved opfølgningssamtaler med den unge og mentoren. Herudover tilbydes mentorerne faglige input og sparring til deres forløb.

 

Du er velkommen til at kontakte Mentorforeningen for at høre nærmere om mentorarbejdet.

Mentorforening I Lyngby (MIL)

Mentorforening I Lyngby (MIL) blev dannet den 24. januar 2013 og har udviklet et stærkt og godt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens overordnede motivation for ordningen er at støtte unge uden kompetencegivende uddannelse til at begynde i uddannelse. For at understøtte denne proces, anvender kommunen forskellige mentorordninger via lovgivningen, men ønsker yderligere at styrke og kvalificere indsatsen ved hjælp af frivillige mentorer.


Foreningen har til formål at gennemføre oplysende virksomhed og kompetencegivende aktiviteter og støtte, der fremmer unges trivsel og livsmestring med henblik på et godt medborgerskab og tilbagevenden/fastholdelse til arbejdsmarkedet og uddannelser.

Aktiviteterne gennemføres som fælles arrangementer og individuelle aktiviteter for særlig udsatte og sårbare unge fortrinsvis mellem 13 og 29 år, med bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette gælder også for unge, som er på SU eller i arbejde, og som dermed ikke får økonomisk hjælp af kommunen.


Foreningens kapital er baseret på offentlige tilskud og donationer fra virksomheder, fonde, organisationer m.v