ArrangementerCafémøder

Afholdes 2 gange årligt og møderne foregår typisk en hverdagsaften efter arbejdstid.  Møderne kan afholdes på forskellige lokationer i Lyngby-Taarbæk kommune.


På Cafémøder kan vi invitere både mentorer og mentees, så det også bliver en god anledning til, at I får en fælles oplevelse sammen. Indholdet på møderne vil variere, men emnerne skal selvfølgelig ramme både dig som mentor og din mentee Der vil typisk på Cafémøderne være en ekstern oplægsholder. Her vil vi invitere kompetente oplægsholdere, der arbejder praksisnært med problemstillinger, der er relevante for vores område, og som er vant til at holde foredrag. På Cafémøderne vil der også være plads til at vi efterfølgende kan diskutere aftenens oplæg.


Der vil altid være en god lang pause, så der er mulighed erfaringsudveksle og netværke mentorer imellem. Det er vores erfaring, at det fællesskab, der opstår mentorer imellem, er en drivende motivationskraft i arbejdet med vores unge.

Det er Bestyrelsen i Mentorforeningen, der planlægger, inviterer og står for afholdelsen af Cafémøderne.

Har du ideer til oplægsholdere og andet input til vores fælles Cafémøder, så send gerne en mail til bestyrelsen@mentorforening.dk


Erfamøder

Holdes 4 gange årligt og arrangeres af Mentorforeningens bestyrelse.  På Erfamøderne vil der være mulighed for sparring med psykolog og evt. andre ressourcepersoner fra kommunen. Erfamøderne har stor betydning for den vigtige erfaringsudveksling, der sker mentorer imellem. Vi kan se, at det har stor værdi at bruge og støtte hinanden i arbejdet med de unge, ligesom du får konkrete værktøjer og tips og tricks, du kan bruge i arbejdet med de unge.