Bliv mentor


Gør en forskel

Har du lyst til at hjælpe unge med at finde fodfæste og retning i livet?

Har du lyst til at give dine livserfaringer videre?

Har du tid og overskud til at deltage i et givende fællesskab?


Så kan du gøre en forskel som frivillig mentor i Mentorforening i Lyngby.


Overvej om du kan nikke ja til:

• at kunne kommunikere konstruktivt såvel som nænsomt

• at stå fast og tænke i nye sammenhænge

• at have empati, tålmodighed og rummelighed

• at kende egne ressourcer og begrænsninger

• at være fokuseret på opgaven samt åben overfor rådgivning og vejledning

• at kunne afsætte 1-2 timer om ugen


Så kontakt Mentorforeningen og bliv tilmeldt næste introforløb.
Bliv klar som mentor

For interesserede nye mentorer afholdes et introduktionsforløb. Formålet er at klæde dig på til at træde ind i mentorrollen og at give dig en forståelse af rammerne. Du vil også få en indsigt i værdien af fællesskabet med de øvrige mentorer.


Der foretages en screening af mentorernes personlige og faglige ressourcer under introforløbet. Når den frivillige indtræder i hvervet som mentor, indtræder den frivillige også i automatisk i Mentorforening i Lyngby.


Inden et mentorforløb igangsættes, matches mentor og en ung ud fra den unges behov og interesser. Begge parter skal acceptere matchet.


Som frivillig har man tavshedspligt. Tavshedspligten indebærer, at man ikke må videregive personlige og fortrolige oplysninger om den unge og den øvrige mentorer. Alle frivillige mentorer skal indhente en straffe- og børneattest.